Hej!

Vad behöver ni?
Är ni i behov av en handledare till er arbetsplats?
Växer ni som verksamhet och företag? 
Ser ni ett behov av att säkra er värdegrund under tillväxten?
Möter ni utmaningar på arbetsplatsen som ni inte vet hur ni ska hantera?

Många verksamheter "släcker bränder". Det blir akututryckningar istället för förebyggande arbete.
Att arbeta förebyggande leder till en hållbar verksamhet!

Kanske jag kan vara det stöd som er verksamhet behöver?
Jag är övertygad om att vi behöver jobba med praktisk handledning och vägledning direkt ut i verksamheten, Tillsammans med klienter/elever/medarbetar/arbetstagare. På det viset blir det hållbart för alla! För medarbetare, klienter, elever, för enheten/verksamheten och för hela företaget.

Vad kan jag bidra med?
Med min erfarenhet inom vård & omsorgsarbete och ledarskap så söker och skapar jag förståelse för er verksamhet.
Jag bygger min handledning med dessa byggstenar:

Fantasi Vi behöver våga tänka nytt, våga ta nya vägar och vara kreativa. Vi behöver göra det Tillsammans och med en förståelse av att vi är här av olika anledningar, men vi är alla lika viktiga! För att vara fantasifull så behöver vi trivas och ha kul på vår arbetsplats/verksamhet men vi måste också ta vårt jobb på allvar och ta varandra på allvar! När vi har grunden så kan vi gå vidare och verkligen prata om det som det handlar om! Med prestigelöshet, öppenhet och förståelse.

Jag är inte handledaren som handleder inne i ett rum, sittandes med papper, penna och teoretiserar. Jag är övertygad om att förändringen sker i det praktiska arbetet direkt i verksamheten tillsammans med medarbetare/klienter/elever.


HUR gör jag?

Jag kommer till er för ett första möte.
Jag jobbar sedan med er i verksamheten under en överenskommen period.
Jag gör en analys av läget, förstudie, som vi sedan går igenom tillsammans.
Utifrån analysen så utvecklar vi en framtida plan.
Vi stannar upp, lyssnar och utvärderar under hela processen. På det vis skapar vi en medveten och hållbar förändring.
Av egen erfarenhet så är jag övertygad om att ett förändringsarbete måste vi göra tillsammans på en arbetsplats! Men vi gör det tillsammans på olika sätt, utifrån våra olika roller på arbetsplatsen.

 • Vi planerar

 • Vi utför

 • Vi följer upp

 • Vi förbättrar

Det är ett lärande och hållbart arbetssätt!

Min yrkes och utbildningserfarenhet är: 

Utbildning:

 • Undersköterska/mentalskötare

 • Behandlingspedagog

 • Kriminalvårdare

 • Doula

 • Trädgårdsmästare

Yrkeslivserfarenhet:

 • LSS - boende/korttidsboende/boendestödjare/Daglig verksamhet/Särskild & träningskola

 • Socialpsykiatri - boende och boendestödjare

 • Kriminalvård - Anstalt/Häkte/Arrest/Transporttjänst

 • Statens institutionsstyrelse - Låst ungdomsvård och utredning

 • Ledarskap - Enhetschef inom Daglig verksamhet och verksamhetsstöd

jag utan mössa.jpg

Workshops

Workshop i hållbar omställning och inre ledarskap.

Tid: INGET INBOKAT DATUM ÄN
Plats: Mälby Alstugan 1 Gnesta
Fika och lunch ingår i priset.
Max 8 platser. 
Övernattningsmöjligheter finns.
Jag önskar att ha kontakt med deltagarna innan workshopen för att just veta ert Varför.
Din bokning gör du genom att maila info@kajsys.se eller klicka på knappen skriv dina kontaktuppgifter.

Den här workshopen är framtagen av mig våren 2018 och finns även som examensarbete, skrivet av mig på under utbildningen "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" via Skillebyholm. 

Syftet med workshopen är att bli inspirerad till att förändra eller utveckla något hos dig själv i riktning mot en mer hållbar livsstil.

Jag som handleder gör det utifrån privat erfarenhet, erfarenhet av ledarskap, intuitiv förståelse och nyfikenhet.

Genom en känsla av sammanhang, stimulerande miljö och samtal så kommer du få leda dig själv mot den förändring/omställning som du vill uppnå.

Jag som handleder kommer att dela med mig av mitt Varför och min egna resa till ett mer hållbart liv. För mig handlar hållbarhet först och främst om en inre hållbarhet för att sedan börja med den yttre hållbarheten.

Jag kommer lyfta upp samtal som berör områden som att släppa resultatet, låta processen få ta sin tid, ge stöd till att skapa Hur du ska göra, att befinna dig i ovisshet och vikten av balansen mellan våra medvetna val och att släppa kontrollen. Men det absolut viktigaste att du vet ditt Varför.

Under workshopen så kommer vi att arbeta utifrån en tydlig mall med fem olika begrepp.
Begreppen är framtagna utifrån min egen erfarenhet, litteraturläsning, intervjuer och det är de begrepp som även formar ett bra verktyg för mig i min vilja att stötta andra i sin förändringsprocess till en mer hållbar livsstil eller grönt företagande. 
Efter avslutad workshop så erbjuder jag självklart individuell handledning för dem som önskar.

Välkomna! Varma hälsningar Karolina Lindström

tillsammans.jpg

Doulauppdrag

Det viktiga för mig som doula är att just ni ska vara trygga och föda på det sätt som just ni önskar. Jag finns för dig/er under graviditeten, förlossningen och efter förlossning. 
Jag som person är väldigt öppen, rak med ödmjukhet,  inlyssnande och mycket gott humör.
Jag är även utbildad behandlingspedagog och undersköterska/mentalskötare och har flera års erfarenhet av arbete & samtal kring rädslor och ångest. 
Tar gärna postpartum-uppdrag.
Har själv två barn födda 2010 & 2014. Erfarenhet av att både ha med en doula och ej ha med en doula under förlossning.
Varit verksam som doula sedan 2011. God kunskap av Föda utan Rädsla och tror starkt på tankens kraft.
Jag tar även uppdrag med kort varsel, akutuppdrag.
Jag tar främst uppdrag inom Stockholm och Södermanlands län.
För mer information eller frågor kontakta gärna mig! 
Hoppas att just Vi ses!

liv kottar.jpg