Hej!

Vad behöver ni?
Är ni i behov av en handledare till er arbetsplats?
Växer ni som verksamhet och företag? 
Ser ni ett behov av att säkra er värdegrund under tillväxten?
Möter ni utmaningar på arbetsplatsen som ni inte vet hur ni ska hantera?

Många verksamheter "släcker bränder". Det blir akututryckningar istället för förebyggande arbete.
Att arbeta förebyggande leder till en hållbar verksamhet!

Kanske jag kan vara det stöd som er verksamhet behöver?
Jag är övertygad om att vi behöver jobba med praktisk handledning och vägledning direkt ut i verksamheten, Tillsammans med klienter/elever/medarbetar/arbetstagare. På det viset blir det hållbart för alla! För medarbetare, klienter, elever, för enheten/verksamheten och för hela företaget.

Vad kan jag bidra med?
Med min erfarenhet inom vård & omsorgsarbete och ledarskap så söker och skapar jag förståelse för er verksamhet.
Jag bygger min handledning med dessa byggstenar:

Fantasi Vi behöver våga tänka nytt, våga ta nya vägar och vara kreativa. Vi behöver göra det Tillsammans och med en förståelse av att vi är här av olika anledningar, men vi är alla lika viktiga! För att vara fantasifull så behöver vi trivas och ha kul på vår arbetsplats/verksamhet men vi måste också ta vårt jobb på allvar och ta varandra på allvar! När vi har grunden så kan vi gå vidare och verkligen prata om det som det handlar om! Med prestigelöshet, öppenhet och förståelse.

Jag är inte handledaren som handleder inne i ett rum, sittandes med papper, penna och teoretiserar. Jag är övertygad om att förändringen sker i det praktiska arbetet direkt i verksamheten tillsammans med medarbetare/klienter/elever.


HUR gör jag?

Jag kommer till er för ett första möte.
Jag jobbar sedan med er i verksamheten under en överenskommen period.
Jag gör en analys av läget, förstudie, som vi sedan går igenom tillsammans.
Utifrån analysen så utvecklar vi en framtida plan.
Vi stannar upp, lyssnar och utvärderar under hela processen. På det vis skapar vi en medveten och hållbar förändring.
Av egen erfarenhet så är jag övertygad om att ett förändringsarbete måste vi göra tillsammans på en arbetsplats! Men vi gör det tillsammans på olika sätt, utifrån våra olika roller på arbetsplatsen.

 • Vi planerar

 • Vi utför

 • Vi följer upp

 • Vi förbättrar

Det är ett lärande och hållbart arbetssätt!

Min yrkes och utbildningserfarenhet är: 

Utbildning:

 • Undersköterska/mentalskötare

 • Behandlingspedagog

 • Kriminalvårdare

 • Doula

 • Trädgårdsmästare

Yrkeslivserfarenhet:

 • LSS - boende/korttidsboende/boendestödjare/Daglig verksamhet/Särskild & träningskola

 • Socialpsykiatri - boende och boendestödjare

 • Kriminalvård - Anstalt/Häkte/Arrest/Transporttjänst

 • Statens institutionsstyrelse - Låst ungdomsvård och utredning

 • Ledarskap - Enhetschef inom Daglig verksamhet och verksamhetsstöd

jag utan mössa.jpg